Lublin – miasto inspiracji w diabetologii

Lublin od zawsze słynął z pisarzy, muzyków i lekarzy – społeczników. Z Lublinem swoje życie, w ten lub inny sposób złączyli Jan Kochanowski, Bolesław Prus, Biernat z Lublina, Józef Czechowicz, a pośród lekarzy między innymi – Witold Chodźko, Wojciech Oczko, Tomasz Spasowicz czy Mieczysław Biernacki. Już niebawem do tego prężnie rozwijającego się miasta przyjedzie ponad 2000 uczestników – diabetologów, pediatrów, kardiologów, internistów, specjalistów od żywienia oraz diety, pielęgniarek, dietetyków, psychologów, psychiatrów oraz studentów, którzy co roku spotykają się na Zjeździe Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, aby doskonalić swoją wiedzę oraz poznawać najnowsze sposoby diagnozowania oraz leczenia cukrzycy i jej powikłań.

W tym roku na Uczestników czeka ok 120 wykładów w ponad 40 panelach naukowych. Zaprezentowane zostaną osiągnięcia laureatów nagród konkursu na grant naukowy PTD a lekarze oraz młodzi naukowcy otrzymają szansę na przedstawienie wyników przeprowadzanych przez siebie badań i obserwacji podczas sesji ustnych oraz plakatowych.

Zjazd poprzedzać będą warsztaty „Szkoła stopowa” przy PTD. Warsztaty inauguracyjne. XX Zjazd PTD” prowadzone przez Dr hab. n. med. Anna Korzon-Burakowską oraz Dr n. med. Piotra Dziemidoka – Kierownika Kliniki Diabetologii i Pracowni Stopy Cukrzycowej Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie.
Miło nam poinformować, iż tegorocznymi gośćmi z zagranicy będą: Prof. Ralph A. DeFronzo (Texas), Prof. Timothy Skinner (Kopenhaga) oraz Prof. Martin Rutter (Manchester).

XX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego patronatem honorowym objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.
W Komitecie Honorowym Zjazdu zasiadają:
Minister Zdrowia – Prof. Łukasz Szumowski,
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Jarosław Gowin,
Senator Rzeczypospolitej Polskiej – Prof. Andrzej Stanisławek,
Prezydent Miasta Lublin – Krzysztof Żuk,
Rektor UM w Lublinie – Prof. Andrzej Drop
oraz Dyrektor Instytutu Medycyny Wsi – Dr hab. Lech Panasiuk

Już niebawem rozpocznie się rejestracja!
My kończymy budowę sal, hali wystaw, dopieszczamy ostatnie elementy techniki i oświetlenia oraz pakujemy niezbędne materiały,
aby każdy z uczestników mógł w pełni skorzystać z informacji przekazywanych podczas wykładów.

Ahoj przygodo! 🙂

Zobacz inne aktualności