Lublin opanowany przez DIABETOLOGÓW

Dziękujemy za zaufanie oraz ogrom pozytywnych opinii na temat organizacji tak ważnego w polskiej i światowej medycynie wydarzenia naukowego. Możliwość współtworzenia jednego z najważniejszych kongresów medycznych dodaje skrzydeł i jest dawką potężnej motywacji do dalszej pracy dla naszego zespołu.

Jubileuszowy Zjazd PTD rozpoczął się 16 maja w godzinach popołudniowych. Podczas inauguracji został wyświetlony film o Lublinie, który przybliżył uczestnikom miejsce oraz historię tego niezwykłego miasta. Następnie zgromadzeni przysłuchiwali się przemowom gospodarzy Zjazdu – Pana Doktora Piotra Dziemidoka, Członkom Komitetu Organizacyjnego oraz Pana Profesora Macieja Małeckiego – Prezesa Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

Po oficjalnych wystąpieniach gospodarzy oraz zaproszonych gości, zgodnie z wieloletnią tradycją, zostały wygłoszone dwa wykłady inauguracyjne: wykład im. Mieczysława Wierzuchowskiego „Cukrzyca oceniana oczami metabolomiki” – autorstwa Doc. Michała Ciborowskiego oraz wykład im. Jakuba Węgierki „W pogoni za sukcesem w diabetologii” autorstwa Prof. Małgorzaty Myśliwiec.

Lublin na kilka dni zamienił się w stolicę polskiej diabetologii a same Targi Lublin odmieniły się nie do poznania. Sale wykładowe zostały nazwane w taki sposób, aby upamiętnić i uhonorować wybitnych lekarzy oraz chemików związanych z badaniami oraz leczeniem cukrzycy.

Sala im. Tomasza Spasowicza – inżyniera i chemika, który w 1928 roku objął kierownictwo zorganizowanego przez siebie Wydziału Organopreparatów w Dziale Surowic i Szczepionek PZH w Warszawie, gdzie w krótkim czasie udało mu się otrzymać insulinę o trwałej mocy i nadającej się do przechowywania. Uruchomił jej produkcję na skalę przemysłową dzięki czemu Polska jako czwarty kraj (po Wielkiej Brytanii, Danii i Niemczech) stała się samowystarczalna w tym zakresie, a nawet podjęła eksport insuliny czystej i jej form do Czechosłowacji, Estonii i Jugosławii. Opatentował metodę przygotowania protaminy i w oparciu o nią uruchomił produkcję insuliny cynkowo-protaminowej o przedłużonym działaniu hipoglikemicznym. Opracował i wprowadził do produkcji metodę otrzymywania insuliny z cynkiem i globiną oraz metodę wytwarzania 1%-siarczanu protaminy, przywracającego normalną krzepliwość krwi po stosowaniu heparyny.

Sala im. Jakuba Węgierko, diabetolog i internista, który pełnił funkcję prezesa Towarzystwa Internistów Polskich. Od 1955 wraz z Józefem Grottem był członkiem założycielem Sekcji Diabetologicznej Towarzystwa Internistów Polskich – obecnego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

Sala im. Mieczysława Józefa Biernackiego – lekarza, który wraz z dr Kazimierzem Jaczewskim doprowadził do powstania pierwszego w Lublinie laboratorium analitycznego. Walczył z rozpanoszoną w Lublinie plagą chorób zakaźnych. Był jednym z założycieli Lubelskiego Towarzystwa Walki z Gruźlicą. Specjalizując się w zasadzie w internie i neurologii, interesował się także psychiatrią, chirurgią, rentgenologią i analityką. W 1923 roku dr Biernacki jako jeden z pierwszych w Polsce, zaczął stosować odmę w leczeniu gruźlicy płuc. Był jednym z założycieli Lubelskiego Pogotowia.

Sala im. Jerzego Łopatyńskiego. Jego imieniem została również nazwana Sesja Diabetologii Społecznej, aby upamiętnić lubelskiego internistę, diabetologa, działacza społecznego, który zasłynął między innymi z tego, że stworzył Oddział Intensywnej Terapii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lublinie. Był kierownikiem specjalizacji kilkudziesięciu lekarzy z zakresu chorób wewnętrznych i diabetologii. Organizował też „Lubelskie Spotkania Diabetologiczne”, które odbywając się cyklicznie przez wiele lat, na trwałe wpisały się do kalendarza znaczących wydarzeń o zasięgu ogólnopolskim. Opublikował ponad 260 prac naukowych, aktywnie uczestniczył w pracach wielu towarzystw naukowych, pełnił kierownicze funkcje m.in. w zarządzie Lubelskiego Oddziału Towarzystwa Internistów Polskich.

XX Zjazd Naukowy PTD  zakończył się 18 maja w godzinach popołudniowych. Podczas finału uczestnicy zostali zaproszeni do Łodzi, gdzie w maju przyszłego roku odbędzie się XXI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Gospodarzami Zjazdu w Łodzi będą Panie  Agnieszka Szadkowska oraz Katarzyna Cypryk.

Frekwencja tegorocznego Wydarzenia była ogromnie satysfakcjonująca zarówno Zarząd Towarzystwa jak i organizatorów. W tym roku do Lublina przyjechało ponad 2000 uczestników – specjalistów z dziedziny diabetologii oraz żywienia, pediatrii, psychologii, kardiologii, interny a także pozostałych dziedzin okołocukrzycowych. Poza lekarzami aktywnymi uczestnikami Zjazdu byli studenci oraz pielęgniarki i edukatorzy, którzy pragną doskonalić swoje umiejętności oraz przekazywać wiedzę, przedstawiać nowoczesne sposoby leczenia cukrzycy, stopy cukrzycowej, otyłości oraz schorzeń związanych z chorobą swoim pacjentom oraz podopiecznym.

Raz jeszcze dziękujemy Wykładowcom, Uczestnikom, Partnerom oraz Patronom za współtworzenie wspaniałej atmosfery.

Zobacz inne aktualności