Wróć

13th International Conference One-Carbon Metabolism, B Vitamins and Homocysteine – 12-16.09.2021!

HOMOCYSTEINA W ROLI GŁÓWNEJ!

Szanowni Państwo,
w dniach 12-16 września 2021 roku odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa 13th International Conference One-Carbon Metabolism, B Vitamins and Homocysteine. Z przyjemnością informujemy, iż to naszej firmie Bachleda Kongresy Eventy powierzono jej logistyczne przygotowanie.Homocysteina zajmuje centralne miejsce w metabolizmie jednostek jednowęglowych oraz aminokwasów siarkowych i jest rozpoznawana jako czynnik ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Podwyższony poziom tego niebiałkowego aminokwasu jest związany z występowaniem zakrzepicy, udaru, demencji, niewydolności nerek, nowotworów i wielu innych chorób. Z tego względu badania metabolizmu homocysteiny i jej pochodnych prowadzone są w wielu ośrodkach naukowych, włączając poznańskie uczelnie i instytuty. Co roku odbywają się międzynarodowe konferencje poświęcone badaniom metabolizmu homocysteiny, jednostek jednowęglowych i witamin B, które skupiają setki naukowców i lekarzy z całego świata.

Zakopane łączy siły z Poznaniem!

Organizatorem konferencji jest Zespół Pana Profesora Hieronima Jakubowskiego i Katedry Biochemii i Biotechnologii UPP. Bezsprzecznie Profesor Jakubowski jest rozpoznawalnym w świecie liderem badań nad metabolizmem tiolaktonu homocysteiny. Prowadzi również badania nad jego destrukcyjnym wpływem na strukturę i funkcję białek oraz jest twórcą hipotezy, która zakłada, że tiolakton homocysteiny przez inicjowanie zakrzepicy i odpowiedzi autoimmunologicznej przyczynia się do występowania niedokrwienia mięśnia sercowego.

W lokalnym komitecie organizacyjnym przewodzi Pani Doktor Joanna Perła-Kaján z Katedry Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

NOWA FORMUŁA SPOTKANIA!

Istotnie, konferencja w Poznaniu będzie wydarzeniem historycznym, zorganizowanym po raz pierwszy w swojej długiej historii w formie hybrydowej. W związku z nową formułą uczestnicy otrzymają możliwość uczestnictwa on-line lub osobiście w zależności od nasilenia ograniczeń z powodu pandemii. Niegdyś uczestnicy z całego świata spotykali się w jednym miejscu, w tym roku będzie jednak inaczej. Ponieważ cały świat zmaga się z pandemią naszym celem jest zagwarantowanie bezpiecznego udziału w wydarzeniu.


Niewątpliwie konferencja będzie stanowić międzynarodowe forum wymiany pomysłów i tworzenia sieci kontaktów między naukowcami, klinicystami i dietetykami, a także przedstawicielami przemysłu. Spotkanie obejmie wykłady plenarne, wykłady specjalne, sesje plakatowe, dyskusje przy okrągłym stole oraz spotkania z ekspertami. Dzięki obecności najwybitniejszych i najbardziej rozpoznawalnych ekspertów w tej dziedzinie, spotkanie będzie dla każdego inspiracją i intelektualną ucztą.
Udział w konferencji będzie doskonałą okazją dla badaczy do zaprezentowania swoich odkryć, nawiązania nowej współpracy i znalezienia pracy w środowisku akademickim lub przemysłowym. Co ważne, przedsięwzięcie kierowane jest do naukowców i lekarzy z całego świata zainteresowanych tematyką metabolizmu homocysteiny, homocysteina i jej pochodne, oraz ich wpływu na zdrowie człowieka.

Oficjalna strona internetowa konferencji: www.homocysteine2021.org

Ważnym aspektem tegorocznej konferencji jest tematyka – aktualna i niezwykle ważna. Przede wszystkim rozważymy przyczyny i konsekwencje niedoborów w metabolizmie witamin z grupy B i homocysteiny. Naukowcy opiszą polimorfizmy genetyczne wpływające na metabolizm jednostek jednowęglowych. Także omówimy mechanizmy epigenetyczne w hiperhomocysteinemii i niedoborach witamin z grupy B. Istotny wpływ mikrobiomu na metabolizm homocysteiny / jednostek jednowęglowych oraz rola dysbiozy w chorobach człowieka również nie umknie uwadze specjalistów. Prelegenci poruszą zagadnienia interakcji między homocysteiną, witaminami z grupy B i rozmnażaniem. Co ważne omówimy również funkcje choliny w metabolizmie jednostek jednowęglowych w zdrowiu i chorobie.

Kończąc raz jeszcze serdecznie zapraszamy również na profil facebookowy spotkania.

Z pozdrowieniami
Bachleda Kongresy Eventy Sp. z o. o.

homocysteine
www.homocysteine2021.org