Wróć

XXV Konferencja Naukowa Postępy w Ginekologii Onkologicznej

KONFERENCJA ODWOŁANA!

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż Konferencja Postępy w Ginekologii Onkologicznej organizowana pod patronatem naukowym Pana Profesora Zbigniewa Kojsa została anulowana.

Komitet naukowy podjął trudną lecz słuszną i konieczną decyzję. Mamy ogromną nadzieję, iż przyszły rok umożliwi nam spotkanie się we wspólnym gronie pełnym gwaru, śmiechu i merytorycznych rozmów.

Z pozdrowieniami
Organizatorzy

Cel konferencji

Głównym celem Konferencji jest szerzenie oraz doskonalenie wiedzy onkologicznej wśród ginekologów. Odbiorcami są także ginekolodzy onkologiczni, którzy biorą aktywny udział w wymagających sesjach naukowych, które prowadzone są przez doświadczonych wykładowców. Rozpatrywanie zawiłych przypadków medycznych w lekarskim gronie oraz podnoszenie kwalifikacji pod okiem wybitnych specjalistów jest ogromnie istotne. Pozwala na szybsze oraz właściwe diagnozowanie schorzeń, a przez to bardziej efektywne leczenie, lepszą opiekę nad chorymi z rozpoznanym nowotworem złośliwym. Stanowi też podstawę do lepszej diagnozy schorzeń kobiecych narządów płciowych oraz kompleksową rehabilitację fizyczną, psychiczną i onkologiczną po zakończonej kuracji.
Podczas Konferencji uczestnicy otrzymują możliwość zapoznania się z najnowszymi wytycznymi dotyczącymi diagnozowania oraz leczenia nowotworów narządów płciowych. Wybitni specjaliści zaproszeni w roli wykładowców przedstawiają skomplikowane przypadki medyczne ukazując (często nowatorskie) sposoby leczenia oraz późniejszej rehabilitacji pacjentek.

Konferencja ma również na celu podkreślenie ogromnego znaczenia współdziałania personelu medycznego oraz ekspertów medycyny różnej specjalizacji. Rozpowszechnianie wiedzy – zarówno merytorycznej jak i praktycznej, konieczność nieustannego kształcenia się ginekologów i ginekologów onkologicznych w zakresie diagnostyki nowotworów kobiecych oraz ich profilaktyki czy leczenia są niezwykle istotne. Podczas Konferencji zostają również przeprowadzane specjalistyczne warsztaty praktyczne, a młodzi adepci sztuki lekarskiej otrzymają możliwość zaprezentowania prac plakatowych obrazujących ich dotychczasowe dokonania. Uczestnicy otrzymują punkty edukacyjne

konferencja Postępy w ginekologii onkologicznej

Zapraszamy do śledzenia Facebooka Bachleda Kongresy Eventy
oraz zaglądanie na stronę www do AKTUALNOŚCI.