Wróć

Konferencja Naukowa Postępy w Ginekologii Onkologicznej, 08-09.09.2022 r. Zakopane

Jesienią We wrześniu w hotelu Mercure Kasprowy Zakopane ginekologia onkologiczna była szeroko nagłośniona ponieważ odbyła się ważna konferencja naukowa. W Zakopanem spotkali się znamienici specjaliści podczas XXVI Konferencji Naukowej Postępy w Ginekologii Onkologicznej.

Konferencja Naukowa Postępy w Ginekologii Onkologicznej

Konferencja ma na celu szerzenie oraz doskonalenie wiedzy onkologicznej wśród ginekologów, onkologów, ginekologów onkologicznych, chirurgów, urologów czy genetyków poprzez ich aktywny udział w wymagających sesjach naukowych, które prowadzone są przez doświadczonych wykładowców – szanowanych ekspertów z całej Polski. Rozpatrywanie zawiłych przypadków medycznych w gronie specjalistów pozwala na szybsze oraz prawidłowe diagnozowanie schorzeń, a przez to bardziej efektywne leczenie, lepszą opiekę nad chorymi z rozpoznanym nowotworem oraz kompleksową rehabilitację fizyczną i psychiczną po zakończonym leczeniu lub kuracji.

Wydarzenie porusza tematykę istotną, którą trzeba nagłaśniać. Pandemia spowodowała, iż wiele pacjentek z obawy przed wirusem odkładało wizyty u swoich ginekologów. Wiele z nich nie badało się, nawet mimo wystąpienia niepokojących objawów. A właśnie regularne badanie się, prewencja, obserwowanie swojego ciała i regularne wizyty przyczyniają się do wczesnego wykrycia zmian w ciele. Rezultatem tych zabiegów jest szybszy proces diagnozy oraz wdrożenia skutecznego leczenia.

Podczas Konferencji uczestnicy otrzymają możliwość zapoznania się z najnowszymi wytycznymi dotyczącymi diagnozowania oraz leczenia nowotworów narządów płciowych. Wybitni specjaliści przedstawią skomplikowane przypadki medyczne ukazując (często nowatorskie) sposoby leczenia oraz rehabilitacji. Konferencja ma również na celu podkreślenie ogromnego znaczenia współdziałania personelu medycznego oraz ekspertów medycyny różnej specjalizacji. Rozpowszechnianie wiedzy – zarówno merytorycznej jak i praktycznej, konieczność nieustannego kształcenia się ginekologów i ginekologów onkologicznych w zakresie diagnostyki nowotworów kobiecych oraz ich profilaktyki czy leczenia są niezwykle istotne.

Szczegóły na stronie: www.onkogin2022.pl

Serdecznie dziękujemy za aktywny udział w XXVI Konferencji Naukowej
Postępy w Ginekologii Onkologicznej!


Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kojs
Dr hab. n. med. Hubert Wolski
Bachleda Kongresy Eventy Sp. z o. o.