Wróć

XX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego | 16-18.05.2019 r.

Coroczny, trzydniowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego odbył się w Lublinie. Zorganizowaliśmy kongres – XX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego co roku gromadzi około 2500 osób. Są to zarówno znamienici wykładowcy krajowi i goście zagraniczni. Udział w kongresie biorą diabetolodzy, pediatrzy i interniści, lekarze rodzinni oraz specjaliści z różnych dziedzin medycyny. Swój wkład w program mają także pielęgniarki i pielęgniarze, edukatorzy, diabetycy, psycholodzy.