Wróć

XIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego | 24-26.05.2018 r.

W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach zorganizowaliśmy kongres – XIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego co roku gromadzi około 2000 osób. Są to zarówno znamienici wykładowcy krajowi i goście zagraniczni. Udział w kongresie biorą diabetolodzy, pediatrzy i interniści, lekarze rodzinni oraz specjaliści z różnych dziedzin medycyny. Swój wkład w program mają także pielęgniarki i pielęgniarze, edukatorzy, diabetycy, psycholodzy.