Wróć

XX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego

Zjazd Naukowy Lubinie w dniach 16-18 maja 2019. Lublin był gospodarzem kongresy dla ponad dwóch tysięcy uczestników z całego kraju. Oprócz lekarzy wszystkich specjalizacji, zwłaszcza diabetologów, pediatrów i internistów, udział w XX Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego brali także: pielęgniarki, psycholodzy, edukatorzy czy wreszcie sami diabetycy.

Zjazd Naukowy porusza tematykę niezwykle istotną i aktualną. WHO przewiduje, że w 2030 roku na świecie będzie żyło 360 milionów ludzi z cukrzycą. Będzie to siódma główna przyczyna śmierci. Cukrzyca to pierwsza niezakaźna choroba, która została uznana przez ONZ za epidemię XXI wieku! Bezsprzecznie ukazuje to jak szybko narasta problem tej społecznej i cywilizacyjnej choroby. Ponieważ dotknięci nią ludzie przez lata nie odczuwają żadnych jej symptomów.

..Cukrzyca jest chorobą niezwykle podstępną.

Cukrzyca zbiera śmiertelne żniwo każdego dnia

Szacuje się, że w Polsce na cukrzycę choruje od 2 do 2, 5 miliona osób, a blisko połowa z nich nawet nie zdaje sobie z tego sprawy właśnie ze względu na brak objawów w początkowym okresie choroby. Według szacunków IDF do 2025 roku zachorowalność na cukrzycę w Polsce zwiększy się o 11-14 %. Wczesna diagnostyka, jak najszybsze podjęcie terapii i zmiana stylu życia mogą uchronić chorego przed bardzo ciężkimi powikłaniami, a nawet śmiercią.

Blisko 3000 uczestników wysłuchało ponad 100 wykładów i ponad 40 paneli naukowych, zaproszeni zostali również goście zagraniczni. Lublin gościł: Prof. Ralph A. DeFronzo (Texas) oraz Prof. Timothy Skinner (Kopenhaga). Jak co roku zaprezentowane zostały osiągnięcia laureatów nagród konkursu na grant naukowy PTD a lekarze oraz naukowcy otrzymali szansę na przedstawienie wyników przeprowadzanych przez siebie badań i obserwacji.

Co istotne, Zjazd poprzedzały warsztaty „Szkoła Stopowa” przy PTD. Warsztaty inauguracyjne. XX Zjazd PTD” prowadzone przez Dr hab. n. med. Anna Korzon-Burakowską oraz Dr n. med. Piotra Dziemidoka – Kierownika Kliniki Diabetologii i Pracowni Stopy Cukrzycowej Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie.

Podczas Zjazdu specjaliści przeprowadzili również kurs na temat diagnostyki i leczenia uzależnienia od tytoniu w ramach Narodowego Programu Zdrowia.

Reasumując, XX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego patronatem honorowym objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. W Komitecie Honorowym Zjazdu znajdują się: Minister Zdrowia – Łukasz Szumowski, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Jarosław Gowin. Komitet tworzą również: Senator Rzeczypospolitej Polskiej – Prof. Andrzej Stanisławek, Prezydent Miasta Lublin – Krzysztof Żuk, Rektor UM w Lublinie – Prof. Andrzej Drop oraz Dyrektor Instytutu Medycyny Wsi – Dr hab. Lech Panasiuk.