Wróć

XXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego odbył się stacjonarnie w Katowicach w dniach 18-20.05.2023

Z przyjemnością informujemy, iż zakończyliśmy realizację XXIV Zjazdu PTD, który odbył się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach w miniony weekend! Było to wydarzenie, które na stał wpisało się w kalendarz wydarzeń naukowych wszystkich diabetologów i internistów z Polski.

Zjazd trwał 3 dni. Odbyło się 38 sesji naukowych, obejmujących ponad 111 wykładów oraz trwających łącznie ponad 41 godzin! Uczestnicy przysłuchiwali się prezentacjom ustnym ale także i plakatowym, które w tym roku zostały zorganizowane jako multimedialne stanowiska. Podczas dwóch paneli plakatowych autorzy w ciągu 6 godzin zaprezentowali 41 prac plakatowych.

Czwartkową inaugurację w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach rozpoczął promocyjny film o Katowicach, który przybliżył uczestnikom historię rozwoju tego miasta. Następnie zgromadzeni przysłuchiwali się przemowom gospodarzy Zjazdu – Pani Profesor Dorocie Zozulińskiej-Ziółkiewicz, Panu Profesorowi Januszowi Gumprechtowi. Nie zabrakło wystąpień Komitetu Organizacyjnego i zaproszonych gości, Patronów i Członków Komitetu Honorowego.

Mieliśmy przyjemność wysłuchać odczytu listu skierowanego do uczestników przez Prezydenta RP, który przedstawił Szef Gabinetu Prezydenta RP Pan Paweł Szrot. Następnie w imieniu Prezydenta Miasta Katowice powitał uczestników Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Jerzy Woźniak. W imieniu Prezydenta Miasta Zabrze, krótkie wystąpienie przedstawiła Wiceprezydent Miasta Zabrze Pani Katarzyna Dzióba.

Zgodnie z wieloletnią tradycją, zostały wygłoszone także dwa wykłady inauguracyjne.
Wykład im. Mieczysława Wierzuchowskiego pt.:

Translacja wyników badań molekularnych na możliwości diagnostyki i terapii wczesnych i późnych etapów powikłań cukrzycy

autorstwa Dr hab. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska Prof. CMKP oraz wykład im. Jakuba Węgierki pt.:

Od cukrzycy do ciąży – czyli jak osiągnąć docelowe glikemie

autorstwa Dr hab. med. Katarzyna Cyganek.

Zjazd obfitował w znamienitych gości krajowych i zagranicznych!

Komitet Naukowy oraz Organizacyjny Zjazdu tworzyli szanowani i wysokowykwalifikowani specjaliści z naszego kraju. Panele naukowe skupiały się wokół wszelkich aspektów towarzyszących cukrzycy. Wśród gości zagranicznych byli m.in.:

  • Prof. Gregory Lip oraz Dr Peck-Lin Lip
  • Prof. Andrzej Krolewski oraz Dr Bożena Krolewski
  • Prof. Frank J. Snoek
  • Prof. Chantal Mathieu
  • Prof. Robert Frykberg
  • Dr Margaretha M. Visser

Sesje przy udziale zarówno zagranicznych, jak i naszych rodzimych specjalistów wzbudziły ogromne zainteresowanie. Skutkiem wymagającego oraz interesującego programu naukowego były niemalże niekończące się dyskusje po sesjach oraz w kuluarach.

To był bardzo ważny Zjazd zarówno z naukowego punktu widzenia, jak i jeżeli chodzi o strukturę organizacyjną PTD. 19 maja odbyło się Walne Zgromadzenie PTD. Przy użyciu bezpiecznej platformy odbyło się głosowanie zatwierdzające nowy Zarząd Towarzystwa. Podczas Walnego włączono także do grona członków honorowych towarzystwa Pana Jerzego Owsiaka oraz Panią Dr Bożenę Krolewski.

Zjazdowi towarzyszyła wystawa firm farmaceutycznych oraz produkujących sprzęt. Dała uczestnikom możliwość zapoznania się z nowościami technologicznymi, nowoczesnymi rozwiązaniami a także sposobami leczenia i diagnozowania cukrzycy czy leczenia jej powikłań. Firmy prezentowały również nowatorskie leki przeciwcukrzycowe, innowacyjne oprogramowanie służące do badania poziomu cukru. Nie zabrakło także prezentacji kalendarzy służącym do bieżącego monitorowania poziomu i wartości cukru we krwi. Na firmowych stoiskach prezentowano nowości, które będą dostępne dla chorych oraz pomocne dla lekarzy w codziennej praktyce specjalistycznej w gabinetach.

W imieniu Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego oraz Biura Organizacyjnego Zjazdu, firmy Bachleda Kongresy Eventy raz jeszcze pragniemy serdecznie podziękować wszystkim za aktywny udział w tym wyjątkowym Zjeździe. Organizacja tak ważnego wydarzenia była dla nas ogromną przyjemnością i zaszczytem, uhonorowanym ogromem dobrych słów, zarówno
od Towarzystwa jak i obecnych na miejscu uczestników