Wróć

I Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Zakażenia w Perinatologii i Ginekologii

Zakażenia… wiedza o nich bardzo szybko się zmienia i pozostaje w ścisłym związku z jakością opieki położniczo-ginekologicznej i neonatologicznej.

Kolejna współpraca Poznania z zakopiańskim zespołem Bachleda Kongresy Eventy !

W dniach 10-11 maja 2019 roku mieliśmy przyjemność organizować spotkanie naukowe poświęcone problemom zakażeń w ciąży w okresie okołoporodowym i w ginekologii. Podjęliśmy się organizacji tego spotkania ponieważ porusza ono istotną tematykę. Ostatnia dekada przyniosła postęp w zakresie diagnostyki zakażeń – opartej na zdobyczach biologii molekularnej. Pozwala to na optymalizację profilaktyki i leczenie infekcji w ciąży i okresie okołoporodowym. Bez wątpienia rozwój nauk umożliwia również rozwój diagnostyki patologii szyjki macicy. W wyniku istotnych i zaawansowanych osiągnięć diagnostyki nie udało się jednak ograniczyć ilości porodów przedwczesnych – największego wyzwania medycyny perinatalnej. Istotnie, to rozumienie mechanizmów stojących za modulacją układu immunologicznego, roli mleka kobiecego w kształtowaniu odpowiedzi zapalnej prowadzi do określenia ogromnego znaczenia profilu mikrobiotycznego dla odporności matki, płodu i noworodka.

Zakażenia – czy da się ich uniknąć?

Dyskusyjnym problemem pozostaje powszechne stosowanie antybiotyków o szerokim spektrum, ograniczenia lekowe związane z ciążą, nadużywanie terapii, która prowadzi do lekooporności. Aktywność ruchów antyszczepionkowych stawia ginekologom, położnikom i neonatologom wyzwanie edukacyjne wobec kobiet. To wyzwanie ma na celu sprawienie, że kobiety nie rezygnują z największego osiągnięcia medycyny jakim jest wprowadzenie szczepień ochronnych. W związku z tym uwzględniono w programie rolę szczepień w profilaktyce raka szyjki macicy, w okresie przedkoncepcyjnym, podczas ciąży i u noworodka. Rozległość problemów związanych z zakażeniami narzuciła ograniczenia tematyczne i czasowe, stąd podczas spotkania zakażenia w ginekologii ograniczone zostały do problemu infekcji HPV. W tematyce zakażeń perinatalnych przedstawiono wybrane zagadnienia, najnowsze rekomendacje, wiedzę i doświadczenia.

Ginekolog, położnik, neonatolog. To właśnie oni mają decydujący wpływ na życie i zdrowie przyszłych mam i ich pociech!

Ponieważ spotkanie organizowane było przez Klinikę Perinatologii i Położnictwa, zostało adresowane głównie do ginekologów, położników i neonatologów. Blisko 300 uczestników obradowało na tematy istotne dla każdej specjalności. Efektem spotkania była wspólna dyskusja dotycząca najnowszych standardów postępowania w zakresie zakażeń, przedstawione informacje okazały się pomocne w codziennej pracy i praktyce zarówno w oddziałach szpitalnych jak i w gabinetach lekarskich z korzyścią przede wszystkim dla pacjentek jak i ich dzieci. Wydaje się, iż tematy poruszone podczas spotkania przyczyniły się do szerszego zagłębienia w problematykę zakażeń oraz walki z nimi. Bez wątpienia zaroszeni wykładowcy przyczynili się do wysokiego poziomu merytorycznego konferencji. Chociaż tematyka zakażeń nie jest zbyt mocno nagłaśniana, jest ona szczególnie istotna i problematyczna, ponieważ dotyka każdej sfery zdrowotnej człowieka.

Patronat Naukowy nad spotkaniem objęli, bez wątpienia, wybitni specjaliści w swojej dziedzinie:
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Drews
Prof. dr hab. n. med. Jan Mazela
Prof. dr hab. n. med. Witold Kędzia
Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Seremak-Mrozikiewicz
Dr hab. n. med. Hubert Wolski

Zapraszamy do śledzenia Facebooka
Bachleda Kongresy Eventy
oraz zaglądanie na stronę www
do AKTUALNOŚCI.