Wróć

Konferencja Naukowa XXVII Postępy w Ginekologii Onkologicznej – wrzesień 2023!

Konferencja skierowana do ginekologów, ginekologów onkologicznych, chirurgów onkologicznych i specjalistów odbędzie się w Bachleda Hotel Kasprowy w dniach 14-15 września 2023 roku. To wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz zakopiańskich spotkań specjalistycznych

Głównym celem spotkania jest szerzenie oraz doskonalenie wiedzy onkologicznej wśród ginekologów, onkologów, ginekologów onkologicznych, chirurgów, urologów. Wiedzę otrzymają poprzez aktywny udział w wymagających sesjach naukowych, które prowadzone są przez doświadczonych wykładowców – szanowanych ekspertów z całej Polski. Rozpatrywanie zawiłych przypadków medycznych w gronie specjalistów, bez wątpienia, pozwala na szybsze oraz prawidłowe diagnozowanie schorzeń. To skutkuje bardziej efektywnym leczeniem, lepszą opiekę nad chorymi z rozpoznanym nowotworem. Ponadto ulepsza kompleksową rehabilitację fizyczną i psychiczną po zakończonym leczeniu lub kuracji.

Podczas wydarzenia uczestnicy otrzymają możliwość zapoznania się z najnowszymi wytycznymi dotyczącymi diagnozowania oraz leczenia nowotworów narządów płciowych. Wybitni specjaliści przedstawią skomplikowane przypadki medyczne ukazując (często nowatorskie) sposoby leczenia oraz rehabilitacji. Konferencja ma również na celu podkreślenie ogromnego znaczenia współdziałania personelu medycznego oraz ekspertów medycyny różnej specjalizacji. Rozpowszechnianie wiedzy – zarówno merytorycznej jak i praktycznej to główny cel konferencji. Konieczność nieustannego kształcenia się ginekologów i ginekologów onkologicznych w zakresie diagnostyki nowotworów kobiecych oraz ich profilaktyki czy leczenia są niezwykle istotne.

Zapraszamy do odwiedzania stronywww.onkogin2023.pl

Serdecznie pozdrawiamy!

Zapraszamy na stronę Konferencji – www.onkogin2023.pl