Wróć

XXI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego | ON-LINE

Zjazd Naukowy PTD to najważniejsze wydarzenie w świecie polskiej diabetologii. W 2020 roku Zarząd Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego stanął przed podjęciem naprawdę trudnej i poważnej decyzji. W świetle nowej sytuacji – pandemii wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2 – całe nasze społeczeństwo odczuwało ogromne niepokoje, lęki i niepewności.

Medycy i naukowcy stanęli przed ogromnym wyzwaniem jakim jest walka z wirusem. Istotne było również jak najszybsze zapewnienie prawidłowej opieki medycznej i farmaceutycznej pacjentom. Cukrzycy przez pandemię wymagają dużo większego nadzoru. Medycy zostali zaangażowani w walkę z pandemią, nie pozostawiając jednak innych poważnych schorzeń bez należytej uwagi. Wciąż trwały prace i badania nad nowoczesnymi lekami i metodami leczenia. To ogromnie istotne ponieważ chorzy na cukrzycę muszą być pod stałym nadzorem.