Portfolio

Poznaj nasze dotychczasowe realizacje

II Podhalańskie Dialogi Medyczne | 26-28.10.2018 r.

II Podhalańskie Dialogi Medyczne | 26-28.10.2018 r.

Konferencja Podhalańskie Dialogi Medyczne organizowana przez Pana Profesora Artura Mamcarza z Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie. Skierowana do kardiologów, diabetologów, psychiatrów, specjalistów od żywienia, aktywności fizycznej, Medycyny Stylu Życia. A także do internistów oraz lekarzy pragnących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności, aby pełniej diagnozować i leczyć swoich pacjentów.

Więcej
XIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego | 24-26.05.2018 r.

XIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego | 24-26.05.2018 r.

W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach zorganizowaliśmy kongres – XIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego co roku gromadzi około 2000 osób. Są to zarówno znamienici wykładowcy krajowi i goście zagraniczni. Udział w kongresie biorą diabetolodzy, pediatrzy i interniści, lekarze rodzinni oraz specjaliści z różnych dziedzin medycyny. Swój wkład w program mają także pielęgniarki i pielęgniarze, edukatorzy, diabetycy, psycholodzy.

Więcej
I Podhalańskie Dialogi Medyczne | 20-22.10.2017 r.

I Podhalańskie Dialogi Medyczne | 20-22.10.2017 r.

Konferencja Podhalańskie Dialogi Medyczne organizowana przez Pana Profesora Artura Mamcarza z Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie. Skierowana do kardiologów, diabetologów, psychiatrów, specjalistów od żywienia, aktywności fizycznej, Medycyny Stylu Życia. A także do internistów oraz lekarzy pragnących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności, aby pełniej diagnozować i leczyć swoich pacjentów.

Więcej